Sık Sorulan Sorular

e-baq Akıllı Bakım uygulamasını kullanırken veya satın alam kararını vermeden önce merak ettiğiniz soruların cevabını bu rehberde bulabilirsiniz.

Konular

Uygulama Hakkında

e-baq bilgisayarlı bakım yönetim sistemi (CMMS) olmasının yanında konunun uzmanlarının yer aldığı bir uzmanlar topluluğu olma özelliği taşımaktadır.

Uzmanlar Topluluğu tesis sahipleri ve uzmanları bir arayan getiren
topluluktur. Uzmanlar topluluğunda etkileşimde bulunan taraflar oldukça
büyük faydalar sağlamaktadır.
E-baq uzmanlar topluluğunda tesis sahipleri ile konunun uzmanı olan
danışmanları ve yetkili servisleri bir araya getirmektedir. E-baq yazılımının
sunduğu uzmanlar topluluğu hizmetine Portal modülünden
ulaşılabilmektedir.

Portal e-baq uygulamasının bir modülü olup, uzmanlar topluluğuna açılan
kapıdır.

Tesis sahibi, tesis ya da tesislerden sorumlu kişidir. Sahibi olduğu tesisleri
yazılımda tanımlayarak ilgili tesisin çalışanlarını sisteme dahil edebilir. Tesis
sahibi, ilgili tesisi için tesis yöneticisi, takım kaptanı ve teknik personel
kullanıcıları oluşturabilir. Böylece, tesis yönetimi e-baq yazılımının sunduğu
imkanlardan yararlanabilecektir.
Tesis sahibinin yazılımdaki yetkileri:

 • Tesislere ait mali süreçlerin yönetilmesi
 • Tesisler için danışman/teknik servis görüşmelerinin yürütülmesi ve
  atanması
 • Tesislere ait bilgilerin oluşturulması/düzenlenmesi
 • E-baq destek ekibiyle 7/24 destek kurulabilmesi
 • Yukarıda tanımlanan yetkilere ilave olarak, tesis sahibi tarafından
  ilgili tesise atanan kullanıcıların sahip olduğu tüm yetkiler tesis sahibi
  için de geçerlidir.
 • Diğer kullanıcı rollerinin yetkilerine bu bağlantıdan (link olacak)
  erişebilirsiniz.

Danışman, uzmanı olduğu konuda Tesis sahipleri tarafından bilgi ve
tecrübesine başvurulan kullanıcı rolüdür. Tesis sahipleri kendi sorumlulukları
altındaki tesislerdeki sistemlerin doğru ve uygun şekilde kontrol, test ve
bakımını gerçekleştirmek için konunun uzmanı bir danışmana ihtiyaç
duyabilirler. Danışmana yazılımın portal modülünden ya da doğrudan
tesislerindeki kayıtlı sistem ya da ekipman üzerinden erişim sağlanabilir.

Danışman aşağıda belirtilen yöntemlerle Tesis sahiplerine destek olabilir:

 

 • Uzmanı olduğu sistem/ekipman ile ilgili kontrol, test ve bakım
  formlarını paylaşabilir.
 • Danışman hazırladığı kontrol, test ve bakım formlarının ilgili
  sisteme/ekipmana atanmasını gerçekleştirebilir.
 • Tesis personeli tarafından doldurulan formları yorumlayabilir.
 • Yazılımın raporlar modülünden müşteriye özel veriye dayalı rapor
  oluşturabilir.
 • Talep edilmesi durumda yazılım dışı destek verebilir (saha gezisi, saha
  testleri, toplantıya katılım vb.)

 

Danışman e-baq portalda yer alarak aşağı belirtilen yöntemlerle
yazılımdan yararlanabilir:

 • Portalda yer alabilir ve Tesis sahiplerinin portal üzerinden firmalarına
  erişimleri sağlanabilir.
 • Yazılıma kayıtlı tesislerle yazılım üzerinden iletişim sağlanabilir.
 • Danışmanlık firması altında istediği kadar çalışan oluşturabilir ve
  çalışanlarına iş emri atayabilir.

Yetkili servis, yetkili olduğu konuda Tesis sahiplerine bakım hizmeti verecek
kullanıcı rolüdür. Tesis sahipleri kendi sorumlulukları altındaki tesislerdeki
sistemlerin doğru ve uygun şekilde bakımını gerçekleştirmek için yetkili bir
servise ihtiyaç duyabilirler. Yetkili servise yazılımın portal modülünden ya da
doğrudan tesislerindeki kayıtlı sistem ya da ekipman üzerinden erişim
sağlanabilir.

 

Yetkili servis aşağıda belirtilen yöntemlerle Tesis sahiplerine destek olabilir:

 • Uzmanı olduğu sistem/ekipman ile ilgili kontrol, test ve bakım
  formlarını paylaşabilir.
 • Uzmanı olduğu sistem/ekipman ile ilgili bakımı gerçekleştirerek
  yazılım üzerinden formlarını doldurabilir.
 • Hazırladığı kontrol, test ve bakım formlarının ilgili sisteme/ekipmana
  atanmasını gerçekleştirebilir.
 • Talep edilmesi halinde yazılım dışı destek verebilir (malzeme tedariki,
  toplantıya katılım vb.)

Yetkili servis e-baq portalda yer alarak aşağı belirtilen yöntemlerle yazılımdan
yararlanabilir:

 • Portalda yer alabilir ve Tesis sahiplerinin portal üzerinden firmalarına
  erişimleri sağlanabilir.
 • Yazılıma kayıtlı tesislerle yazılım üzerinden iletişim sağlanabilir.
 • Yetkili servis firması altında istediği kadar çalışan oluşturabilir ve
  çalışanlarına iş emri atayabilir.

Müşteriler

 • Tesis sahibi
  • Tesis yöneticisi:
   Tesis sahibi için çalışan bir tesisin en yetkili teknik
   personelidir. Tesisteki en yetkili kişidir.
  • Bakım takım kaptanı:
   Tesiste bulunabilecek (mekanik, elektrik,
   elektromekanik, ince işler vb.) bakım takımlarının
   yetkilisidir. Alt roldeki kullanıcıların tüm yetkilerine
   sahiptir.
  • Teknisyen:
   Müşterinin ekipman bakımlarını yaptırdığı ve/veya
   bakım takibini müşteri adına yapan kişi, bir bakım
   takımı üyesi, saha elemanıdır. Herhangi bir sistem
   için ya da yalnızca bir ekipman için yetkilendirilebilir.

 • Danışman
  • Yönetici:
   Bir danışmanlık firmasının en yetkili teknik
   personelidir. Alt rollerdeki kullanıcıların tüm
   yetkilerine sahiptir.

 Takım kaptanı
 Birden fazla çalışanın oluşturduğu takımın kaptanıdır.
Takımın yönetiminden ve denetiminden sorumludur.
Yönetici onayıyla takıma çalışan dahil edebilir ve
çalışanı takımdan çıkarabilir. Alt roldeki kullanıcıların
tüm yetkilerine sahiptir.

 Çalışan
 Takım kaptanı, yönetici ya da firma sahibi tarafından
müşterisi olan tesislere atadığı kişi çalışan
rolündedir. Yetkilendirildiği müşteriye ait iş emirleri
çalışana düşmektedir.

 Yetkili servis
 Yönetici
 Bir yetkili servis firmasının en yetkili teknik
personelidir. Alt rollerdeki kullanıcıların tüm
yetkilerine sahiptir.

 Takım kaptanı
 Birden fazla çalışanın oluşturduğu takımın kaptanıdır.
Takımın yönetiminden ve denetiminden sorumludur.
Yönetici onayıyla takıma çalışan dahil edebilir ve
çalışanı takımdan çıkarabilir.

 Çalışan
 Takım kaptanı, yönetici ya da firma sahibi tarafından
müşterisi olan tesislere atadığı kişi çalışan
rolündedir. Yetkilendirildiği müşteriye ait iş emirleri
çalışana düşmektedir.

Enformasyon sistemleri yapılan işe dair verilerin toplandığı, işlendiği,
kullanıma uygun biçimde özel yöntemlerle sınıflandırıldığı ve sonunda
depolandığı sistemlerdir. Bu sistemler; doğru bilgilerin, doğru zamanda,
doğru katılımcıya, kullanılabilir biçimde iletilmesini sağlamaktadır.
e-baq içerisinde yapılan tüm işlemler uluslararası enformasyon sistemine
göre kayıt altına alınmaktadır. Öncelikle tesise ait tüm envanter, yazılım
içerisinde bu sisteme göre sınıflandırılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Yazılım içerisinde envanter için oluşturulan arıza, bakım kayıtları, iş emirleri
aynı sistem üzerinden envanter ile ilişkilendirilmektedir. Kontrol, test ve
bakım formları da enformasyon sistemine göre kodlanmakta ve ilişkili olduğu
envanter ile otomatik eşleşmekte ve aynı kategoride sınıflandırılmaktadır. Bu
sayede yazılımın raporlar bölümünde sınıflandırılmış, güvenilir, kullanışlı
veriler elde edilebilmektedir.

Yeni Üyelik

Yeni üyelik oluşturan her kullanıcı için 1 aylık kullanım süresi ücretsizdir. 1
aylık sürenin sonunda ücretsiz paket kullanımına devam ederseniz yine ücret
ödemeyeceksiniz.

Evet, mail adresinize online görüşme için gerekli bilgiler gönderilecektir.

Destek ekibi yaptığınız online görüşmede sorunu anlayıp en uygun ortamda
size destek sağlamaya çalışacaktır. Eğer sorun sahada çözüm gerektiriyorsa
destek ekibi sahaya gelerek sizlere yardımcı olacaktır.

Mobil Uygulama

Mobil uygulamayı tüm kullanıcı rolleri kullanabilmektedir. Fakat mobil
uygulama temel olarak teknisyenin sahada iş emirlerini aktif yerine
getirebilmesi için mümkün olduğunca kullanımı kolay tasarlanmıştır.

Mobil uygulamadan aşağıdaki fonksiyonlar gerçekleştirilebilmektedir.

 • Tüm görevler/iş emirleri görülebilir ve yerine getirilebilir
 • Bildirimler, davetler ve mesajlar görülebilir, cevap atılabilir
 • Karekod okutma yapılabilir ve karekodun ait olduğu unsur ile ilgili
  bilgilere erişilebilir
 • Kullanıcı hesapları ile ilgili basit ayarlar yapılabilir

Çalışanlar ve Takımlar

“Takımlar & Çalışanlar” sayfasına giderek çalışan ekle butonu aracılığıyla
seçeceğiniz tesisiniz için çalışan ekleyebilirsiniz.

Çalışan ekleme işlemini gerçekleştirirken sisteme tanımladığınız çalışanın mail
adresine davet maili gönderilecektir. Davet maili aracılığıyla ilgili çalışan
sistemde kayıt oluşturabilir.

“Takımlar & Çalışanlar” sayfasında, takımlar alt başlığına tıklayarak
tesisinizdeki takımları görebilir ve tesisinizde kayıtlı olan çalışanlar ile yeni
takımlar oluşturabilirsiniz.

Tesis çalışanlarının yetkilerini yalnızca tesislerden sorumlu kişi değiştirebilir.
Tesis çalışanları sayfasında, ilgili çalışanın satırındaki düzenleme ikonuna
tıklayarak tesis çalışanının yetkilerine erişebilir ve yetki düzenlemesi
yapabilir.

“Takımlar ve Çalışanlar” sayfasından ulaşılan çalışanlar alt sayfasında
tesisinizdeki çalışanları görüntüleyebilir, çalışanların bilgilerini ve yetkilerini
düzenleyebilir veya çalışanları tesisinizden çıkarabilirsiniz. Sistemden çıkarılan
çalışanlara bilgi mail yoluyla da iletilecek olup, çıkarma işleminden sonra
çalışan tesis ile ilgili bilgilere erişemeyecektir.

Paketler

Evet, ücretsiz paket özelliklerini öğrenmek için tıklayınız.

Ücretsiz paket özelliklerini öğrenmek için tıklayınız.

Başlangıç paket özelliklerini öğrenmek için tıklayınız.

Profesyonel paket özelliklerini öğrenmek için tıklayınız.

Kurumsal paket özelliklerini öğrenmek için tıklayınız.

Ücretsiz paket özelliklerini öğrenmek için tıklayınız.

Başlangıç paket özelliklerini öğrenmek için tıklayınız.

Profesyonel paket özelliklerini öğrenmek için tıklayınız.

Kurumsal paket özelliklerini öğrenmek için tıklayınız.

İş Emirleri

Kontrol panelinde yer alan “İş Emirlerim” bölümüne tıklayarak
tesislerinizdeki iş emirlerinin tamamına erişebilir ve bu sayfadan yeni iş emri
oluşturabilirsiniz. Dilerseniz Tesisler sayfasından iş emri oluşturmak
istediğiniz tesis sayfasına gidebilir ve yine buradan da iş emri
oluşturabilirsiniz.

Tesisin anlaşmalı olduğu uzman tarafından hazırlanan ve tesis envanterine
yapıştırılan iş emirlerinde, tesis yöneticisi “Hedeflenen Tarih” değişikliği
yapabilir. İş emirleri içerisinde yer alan ve uzmanlardan kiralanan formların
içeriği değiştirilemez.

İş emirleri listesinde, ilgili iş emrinin bulunduğu satırda düzenleme butonuna
basılarak iş emri “Tamamlandı” olarak işaretlenebilir. Uzman tarafından
oluşturulan iş emirlerinde uzman görüşü alındıktan sonra durum
güncellemesi yapılması önerilir.

İş emirleri düzenlemesi ve silme işlemi yalnızca tesis yetkilisi tarafından
yapılabilmektedir.

Alt ekipmanlar, bağlı olduğu ekipmanlar ile ilişkilendirilmesi durumunda alt
ekipmanlar için ayrıca iş emri oluşturulmasına ihtiyaç yoktur. Ekipmanlar için
oluşturulan iş emirleri otomatik olarak alt ekipmanlar için de tanımlanmış
olacaktır.

İş emirlerinde iki tip mevcuttur: Otomatik ve Manuel. Otomatik iş emirleri
tesis uzmanları tarafından hazırlanan ve ilgili ekipmanlara atanan iş
emirlerini, Manuel iş emirleri ise, tesis yetkilisi tarafından hazırlanan ve ilgili
ekipmanlara atanan iş emirlerini temsil eder. Tesis yetkilisi, Otomatik iş
emirlerinin içeriğinde düzenleme yapamaz iken, Manuel iş emirlerinin
içeriğinde düzenleme yapabilir.

İş emrinin tamamlanma tarihi geçtikten sonra, iş emrinde düzenleme
yapılamamakta ve iş emri otomatik olarak arşivlenmektedir. Bu durumda iş
emrinde “İşlem Yapılamaz” yazısı gözükmektedir.

Tesis sayfası altında yer alan “Sistemler” veya “Ekipmanlar” başlıkları
seçilerek sistem veya ekipman özelindeki iş emirlerine ulaşılabilir. İstenirse
“İş emirleri” sayfasından da filtreleme yapılarak sistem veya ekipman
özelinde iş emirleri listelenebilir.

Tesisler

Kontrol paneli üzerinde yer alan “Tesisler” sayfasına tıklanarak sistemde
kayıtlı olan tesislerinize ulaşabilirsiniz.

Kontrol paneli üzerinden tesis eklemek mümkündür. Toplam tesis sayınızın
yer aldığı kutucuktaki + işaretine tıklayarak yeni tesisinizi sisteme kayıt
edebilirsiniz.

e-baq bu bilgilerini sizin yararınıza kullanmak için talep etmektedir. Bakım
süreçlerini yapı bilgisi ile eşleştirerek, yeni projelerde yapılar için bakım
maliyeti öngörüsü yapabilecektir.

“Tesisler” sayfasında sistemler, ekipmanlar, çalışanlar ve iş emirleri için alt
başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklara tıklayarak ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

e-baq çözümlerine ait detaylara www.e-baq.com web sitesinden
erişebilirsiniz.

Formlar

“Formlar” sayfasından yeni form oluştur butonuna tıklayarak manuel form
oluşturmak mümkündür. Ayrıca, formlar sayfasında, tesis yetkilisi ve/veya
uzmanlar tarafından oluşturulan formlar görüntülenebilir.

Validasyon kontrolü özelliği sayesinde e-baq sizin cevaplarınızı kendinde
saklı tutar ve daha sonra formların cevaplarını daha önceki cevaplarla
kıyaslayarak size daha hızlı geri dönüşler yapılmasına imkan verir. Validasyon
kontrolü sayesinde, ekipmanda oluşabilecek bir arızayı bakım esnasında fark
etmeniz mümkün olabilecektir.

Form periyotları; haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak düzenlenebilir.
Form periyodu ayarlanırken, form oluşturma sayfasındaki periyot sorusunun
ilk sorusu formun bir yılda kaç defa doldurulacağını, ikinci sorusu ise hangi
sıklıkta doldurulacağını temsil etmektedir. Örneğin 3 aylık formlar için periyot
belirlenirken ilk soruya 4, ikinci soruya ise aylık cevabı verilmesi yeterli
olacaktır.

Form tipleri dörde ayrılmaktadır: Muayene, Bakım, Test ve Kestirimci Bakım.
Gözle kontrol edilecek hususları içeren formlar Muayene olarak, ekipmanın
fonksiyon testlerini içeren formlar Test, ekipmanın bakım, onarım vb.
işlemlerini içeren formlar Bakım formu olarak adlandırılır. Kestirimci Bakım
formları ise, e-baq yazılımının formdaki cevapları saklı tutmasına izin veren
bu cevaplar baz alınarak makine öğrenmesine dayalı otomatik oluşturulan
formlar ise kestirimci bakım formu olarak adlandırılır.

Form oluşturma işlemi sırasında her bir soru eklendiğinde form otomatik
olarak kayıt altına alınmaktadır. Henüz yayınlanmamış formlar, değişiklik
yapılacak haliyle formlar sayfasında listelenir.

Ekipmana yapıştırılan formda değişikli yapmak mümkündür. Formun sahibi
tarafından yapılabilecek bu değişiklikler, formun atandığı tüm ekipmanlar
seçilerek her bir ekipman için formdaki değişiklikler tanımlanabilir.

Formların ekipmanlara yapıştırılması işleminde e-baq ekipman
kategorizasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede, formu ekipman
kategorisine tanımladığınızda, bu kategoride yer alan tüm ekipmanlar için
form tanımlama işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.

Form doldurma işlemi sırasında, formda yer alan her bir soru cevaplandıktan
sonra otomatik olarak kayıt alınmakta olup, form doldurma işlemi
durdurularak tekrar devam ettirilebilir. Form doldurma işlemi tamamlanıp

formlar yetkiliye gönderildikten sonra tekniker tarafından ilgili formda işlem
yapılamaz.

e-baq yazılımının sunduğu en önemli çözümlerden birisi, bakım formlarının
çevrimdışı modunda da doldurulabilmesidir. Periyodu gelen bakım formu
tekniker tarafından sıraya alınarak çevrimdışı modunda da form doldurma
işlemi gerçekleştirilebilir.

e-baq yazılımı üzerinden doldurulan formların kimin doldurduğu takip
edilebilir. Formun doldurulduğu kullanıcı bilgisi, ilgili formun en alt kısmında
görüntülenir.

e-baq tesis yetkilileri ile uzmanlar arasındaki ilişkiye müdahil olmamaktadır.
Tesis yetkilisinin uzman ile yaptığı anlaşmaya bağlı olarak istenirse formdaki
her bir soru için uzman desteği alınabilir.

Formlarda üç farklı renk bulunmaktadır. Yeşil renk formdaki soruların uygun
şekilde doldurulduğu ve ekipman bakım sürecinde bir her şeyin yolunda
gittiğini tarif eder. Sarı renk formdaki cevapların kontrol edilmesi gerektiğini
ve bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları olduğunu ifade eder.
Kırmızı renk ise uzman veya tesis yetkilisi tarafından ilgili formun kabul
edilmediği ve form doldurma işleminin tekrar edilmesi gerektiğini ifade eder.

Formdaki soruların hepsi yanıtlanıp yeşil renk ile işaretlendikten sonra ilgili
form tesis yetkilisi tarafından kapatılabilir.

Uzmanlar Topluluğu

Başlangıç paket ve üzerindeki paketlere sahip tesis yetkilileri portal
modülünü kullanarak uzmanlar ile iletişime geçebilir. Uzman ile yazılım
üzerinden mesaj yoluyla veya uzman sayfasında yer alan iletişim kanallarıyla
iletişime geçilebilir.

Uzman araması yaparken uzman adını kullanarak veya e-baq kategorizasyon
sisteminden kategori seçerek uzmanlara ulaşmak mümkündür. Uzman
araması esnasında kategori seçimi zorunlu olmayıp, konuyla ilgili uzmanları
daha kolay bulabilmek için tesis yetkililerine kolaylık sağlamaktadır.

İş birlikleri sayısı ve tesis yetkilisi yorumlarına bağlı olarak üst sırada
listelenmek mümkün olabilmektedir.

Uzmanların sisteme sertifika vb. doküman yüklemesi mümkündür.

Arşivinizde kayıtlı olan formları tesis yetkilileri tarafından görünebilir şekilde
düzenleyebilirsiniz.

Anlaşma sağlanan uzmana sistem üzerinden davet gönderilmesi gerekir.
Uzman daveti kabul ettiği durumda, sistemde tesis yöneticisi ile uzman
arasında iş birliği tanımlanmış olur.

Tesisinizde kayıtlı uzmanlar ile anlaşmanız bittiğinde, sistem üzerinden
“Çalışanlar&Takımlar” sayfasından ilgili uzmanın sayfasına giderek uzmanı
sisteminizden çıkarabilirsiniz. Uzmanı sisteminizden çıkardığınızda ilgili
uzmana da bu bilgi mail yoluyla iletilir.

Sistem üzerinden uzman ile anlaşma Başlangıç paketi ve üzerindeki paketleri
kullanan müşterilerimiz için geçerlidir. Başlangıç paketini kullanan
müşterilerimiz en fazla 10 uzman, Profesyonel paketi kullanan müşterilerimiz
en fazla 30 uzman, Kurumsal paketi kullanan müşterilerimiz ise sınırsız sayıda
uzman ile anlaşma yapabilir.

Bir kullanıcı hesabı ile hem tesis yöneticisi hem de uzman olmak mümkün
değildir. Farklı mail adresleri kullanılarak tesis yöneticisi ve uzman hesapları
oluşturulabilir.

Raporlar

e-baq tesise özel rapor formatı kullanma imkanı sunmaktadır. Rapor formatı
süreç içerisinde değiştirilebilir ve farklı raporlar farklı formatlarda sistemden
çekilebilir.

Başlangıç paketini kullanan müşterilerimiz sistemde kayıtlı olan geçmiş 6 aylık
tesis raporlarına erişebilir. Profesyonel ve/veya Kurumsal paketi kullanan
müşterilerimiz ise sistemde kayıtlı olan geçmiş raporların tamamına erişebilir.
Geçmiş raporlara erişim “Raporlar” sayfasından tarih filtrelemesi yapılarak
mümkün olabilir.

Tesisinizde kayıtlı olan raporları Excel formatında bilgisayarınıza
indirebilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki raporları e-baq yazılımına yükleyebilir ve ilgili ekipmana
atayabilirsiniz.