Kullanım Koşulları

Genel Bakış

Aşağıda, sizinle “e-baq” arasındaki bir anlaşmanın koşulları yer almaktadır. Web sitemize ve web/mobil aplikasyonlarımıza erişerek ve kullanarak, bu şartları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalarak tüm yasal mevzuat ve düzenlemelere uyacağınızı kabul edersiniz. 

Kullanıcı sözleşmede yer alan koşulların tamamını kabul etmiyorsa, bu web sitesini ve web/mobil aplikasyonlarımızı kullanmama hakkına sahiptir.

e-baq, size bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda bu Kullanım Koşullarını ve bu web sitesinde ve web/mobil aplikasyonlarda yer alan diğer bilgileri revize edebilir. e-baq ayrıca bu sitede ve web/mobil aplikasyonlarda açıklanan ürünlerde, hizmetlerde veya programlarda istediği zaman önceden haber vermeksizin iyileştirmeler veya değişiklikler yapabilir.

Kullanıcı bu Web Sitesi ve web/mobil aplikasyonlarda veya bu arayüzler aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, icra etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı taahhüt ve kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca aşağıdaki edimlerde bulunmamayı taahhüt ve kabul etmektedir: 

(i) Yazılı olarak “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon” un önceden vereceği açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla bu “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”da yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması;

(ii) “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”da bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”a yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi;

(iii) Takdir hakkı “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”a ait olmak üzere, altyapıya makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek olan bir işlemde bulunulması;

(iv) e-baq.com tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”un herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması;

(v) e-baq.com tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”un herhangi bir kısmının diğer bir web sitesine “frame edilmesi”, “olduğu gibi kopyalanması” veya diğer şekillerde dahil edilmesi;

(vi) “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon” veya hizmetlerle bağlantılı olarak, e-baq.com tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, editlenmesi, geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması.

(vii) Kullanıcının “Web Sitesi Web/Mobil Aplikasyon”un kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarını üçüncü kişilere devretmesi.

Kullanıcı, gerek kendi “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonu” Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon şifresi ile ve gerekse kendi şifresinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi suretiyle, Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon’un kullanımından kaynaklanacak parasal zararlardan sorumlu olmayı üstlenmiştir. Ayrıca, Kullanıcı, Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyona erişim için ve Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonu kullanırken sağladığı tüm bilgilerin, gerçek, tam ve doğru olduğunu beyan eder ve bu bilgileri güncel durumda tutmayı kabul eder. Kullanıcı herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olması halinde, durumu derhal “Web Sitesi/Mobil Aplikasyon”a bildireceğini, şahsi bilgilerinin “Web Sitesi/Mobil Aplikasyon” tarafından kaydedilmesine onay verdiğini ve bir hesap için kayıt yaptırabilmek ve Web Sitesi/Mobil Aplikasyonu kullanabilmek için en az 18 yaşında olduğunu taahhüt etmektedir. “Web Sitesi/Mobil Aplikasyon”, 18 yaşın altındaki kişilerden bilerek bilgi toplamamaktadır. Bu Sözleşme’nin ihlal edilmesi hali de dahil olmak üzere takdir hakkı yalnızca “Web Sitesi/Mobil Aplikasyon”a ait olarak, herhangi bir kişinin bu Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyona ve sunulan hizmetlere erişimde bulunmasını herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

“Telif hakkı ve ticari marka bilgileri”

e-baq, bu Kullanım Koşullarına ve tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer mülkiyet haklarına uymanız koşuluyla, size Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon sayfalarına erişmeniz ve Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon sayfalarını görüntülemeniz için münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir izin verir. Bu Web sitesinde/aplikasyonunda gezinmek için yalnızca Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonun robots.txt protokolünün izin verdiği ölçüde bir tarayıcı kullanabilirsiniz ve e-baq, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir tarayıcıyı engelleyebilir. Bu sözleşme kapsamında izin verilen kullanım, doğası gereği ticari değildir (örneğin, Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonda veya bu arayüzler aracılığıyla eriştiğiniz içeriği satamazsınız.) Bu sitenin diğer her türlü kullanımı yasaktır.

e-baq, önceki paragrafta verilen sınırlı izin haricinde, size herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı veya diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet hakları kapsamında açık veya zımni hiçbir hak veya lisans vermez. Bu sitedeki içeriğin hiçbirini başka bir Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonda veya başka herhangi bir medyada yansıtamazsınız. Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyondan indirme, erişim veya diğer kullanım için kendi lisans koşulları ile sunulan her türlü yazılım ve diğer materyaller, bu hüküm, koşul ve bildirimlere tabi olacaktır. Bu tür şartlara veya bu sitedeki şartlardan herhangi birine uymamanız, size verilen hakların önceden haber verilmeksizin otomatik olarak feshedilmesine neden olacaktır ve elinizde bulunan, gözetiminizdeki veya kontrolünüzdeki indirilen materyallerin tüm kopyalarını derhal imha etmelisiniz.

Gizlilik

Web sitesine/aplikasyonuna kaydedilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumludur. “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”, bilgileri sadece bu web sitesinde/aplikasyonunda işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla tutmaktadır. Ancak, Kullanıcı için yararlı olacağını ya da Kullanıcının ilgisini çekeceğini düşündüğü üçüncü şirketlerin önerileri ve promosyonları hakkında danışmanlık ve bilgilendirme gibi yüksek kaliteli özelleştirilmiş hizmetler sunmak için gerekli kişisel verileri toplar ve kullanabilir.

Kullanıcı tarafından doğrudan sağlanan verileri ve çerezlerin kullanımı da dahil olmak üzere veri trafiği analizini kullanarak, Kullanıcıların zevkleri ve tercihleri hakkında bilgi toplar “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon” ne kayıt olmakla Kullanıcı, aynı zamanda, gönderilen reklam mesajlarını da alabileceğini kabul etmiştir. “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”, Kullanıcının kişisel verilerini kendi organizasyonu ve ticari ilişkisi dışında bulunan üçüncü kişilere vermez. “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”, ayrıca, satışlar, müşteriler, veri trafiği hakkında küresel istatistikleri ve Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyondan diğer bilgileri ticari ilişkisi bulunan bu üçüncü taraflara verebilir. 

Bununla birlikte, bu istatistikler, Kullanıcının kişisel olarak tanımlanmasını mümkün kılacak herhangi bir veri içeremez. Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon, çerezlerin kullanımı kabul eder. Bir çerez, tarayıcının bilgisayarın sabit diskinde depoladığı bir bilgi parçasıdır. “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon” dahilindeki dolaşımlarda oluşmuş çerezlerin bir kısmı sabit diskte kaydedilirken bir kısmı ise dolaşım süresince korunur, tarayıcının kapatılması neticesinde silinir. Çerezlerin sabit diskte kayıtlı tutulmasının amacı “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”a tekrar girişlere Kullanıcıları tanımlamaktır. Tarayıcıların çoğunluğu çerezlerin kullanımı otomatik olarak kabul eder ama bunu durdurmak için tarayıcının yapılandırmasını değiştirmek çoğu kez mümkündür. Kullanıcı çerezleri almamayı tercih etse bile, ürün ya da hizmetlerin satın alınması da dahil olmak üzere, Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyondaki hizmetlerin çoğunluğu kullanılabilir.  Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonun tüm içeriğinin derlemesi (toplama, düzenleme ve bir araya getirme olarak düşünülür) “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”un münhasır mülkiyetindedir ve ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır. Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonda kullanılan yazılım ile Tedarikçilerine ait olan tüm yazılımlar, ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır.

Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyondaki içeriğin başka şekilde kullanımı, tamamen ya da kısmen çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, aktarılması, daha sonra yayınlanması, sergilenmesi ve/veya temsil edilmesi de dahil olmak üzere kesinlikle yasaklanmıştır. Özellikle, Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonda bulunan görüntülerin Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon dışında “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”da ve/veya Tedarikçilerinin açık onayı olmadan tüm kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Mücbir nedenlerden (politik, ekonomik nedenler ya da güvenliği etkileyen istikrarsız karmaşa durumu da dahil olmak üzere) dolayı, “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon” tarafından çözülemeyecek beklenmeyen durumlar nedeniyle “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon” aracılığı ile satın alınmış ürün ya da hizmetlerin gerçekleştirilmesinde sorunlar olursa, ya da üzerinde anlaşılan hükümlerin hiç birine uymak mümkün olmazsa bile, “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”, bu sorunlar ya da anlaşmaya uymamaktan doğan yasal sorumluluklardan muaftır. Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, e-baq sistemlerini ve müşterilerini korumak veya “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”un işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”, Kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen içerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon” söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”un Gizlilik Politikası’nın içerdiği koşullara göre önceliğe sahip olacaktır. Kullanıcılar, üyelikleri süresince meydana gelen Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonun kullanımına ilişkin tüm haklarını “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”a mahfuz ederek, üyeliklerini herhangi bir zamanda iptal etmeye yetkili olduklarını kabul ederler “Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyon”a herhangi bir bildirim yapmaksızın veya sorumluluk kabul etmeksizin kurallar ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Yasaklı Faaliyetler

Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonun içeriği ve kapsadığı bilgilerin (hizmetlerinin ücretleri ve kullanıma sunulması dâhil ancak bunlarla sınırlı değildir) yanı sıra bu içerik ve bilgilerin sunulmasında kullanılan altyapı bizim veya tedarikçilerimizin ve sağlayıcılarımızın mülkiyetindedir. Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyondan almış olduğunuz hizmetler için verilen belgelerin sınırlı kopyalarını alırken bu kopyayı değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, sergilememeyi, uygulamamayı, yeniden üretmemeyi, yayınlamamayı, lisanslamamayı, benzerlerini oluşturmamayı veya Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyondan elde ettiğiniz bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri satmamayı ya da yeniden satmamayı kabul etmiş olursunuz. Bunlara ek olarak ayrıca:

  1. Her türlü spekülatif, asılsız veya sahte alım ya da talep beklentisiyle alım yapmak;
  2. Açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir amaç için Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyondaki içerik ya da bilgilere her türlü robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçlarla ya da manuel işlemlerle erişmek, bunları izlemek veya kopyalamak;
  3. Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyondaki herhangi bir robot engelleme başlığındaki kısıtlamaları ihlal etmek veya bu Web Sitesine/aplikasyonuna erişimi önlemek ya da kısıtlamak için konulan diğer önlemleri atlatmak veya devre dışı bırakmak;
  4. Altyapımızda, bize göre, aşırı ve ölçüsüz yük oluşturan veya oluşturabilecek bir harekette bulunmak;
  5. Açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir amaçla Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonun herhangi bir kısmına ( hizmetleri satın alma yolu dâhil ancak bununla sınırlı değildir) derin link vermek veya
  6. Önceden yazılı iznimiz olmaksızın Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonun herhangi bir bölümünü “çerçevelemek”, “aynalamak” veya diğer bir şekilde başka bir web sitesinde veya web/mobil aplikasyonda kullanmak.
  7. Tedarikçi kural ve kısıtlamaları 

Üyelik kaydının tamamlanması ile birlikte “ücretsiz sürüm” kullanım hakkı tanınacaktır. Ücretsiz sürüm ve seçeceğiniz ek hizmetle ilgili ürün ve hizmetlerin satın alma işlemlerinde ek hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Lütfen bu hükümleri ve şartları dikkatlice okuyunuz.

Belirli hizmetleri ve/veya etkinlikleri sunan bazı tedarikçiler, sundukları hizmete ve/veya etkinliğe dahil olmadan önce kendi sorumluluk reddi bildirimlerini imzalamanızı gerekli görebilirler. Bunun gibi herhangi bir tedarikçinin kurallarının ve kısıtlamalarının herhangi bir ihlali söz konusu olduğunda, durumun hizmetin iptaliyle, kuralların geçerli olduğu hizmete erişiminizin engellenmesiyle, bu gibi hizmet alımı yapılması sırasında ödenen ücretlerin tarafınızca karşılanmasıyla ve/veya bu gibi kural ihlalleri sonucunda herhangi bir mali zarara maruz kaldığımızda hesabınızı borçlandırmamızla sonuçlanabileceğini anlamış oluyorsunuz.

Kur Çevirici

Döviz kurları kamuya yapılan çeşitli duyurular esasına dayanır ve yalnızca yol gösterici olarak kullanılmalıdır. Bu kurlar doğrulanmamıştır ve kesin değildir; gerçek kurlar farklı olabilir. Kur fiyatları her gün güncellenmemektedir. Döviz fiyatının güncellendiği günü görebilmek için döviz dönüştürücüsü üzerindeki tarihi kontrol etmeniz önerilir. Bu uygulama ile sağlanan bilginin doğru olduğuna inanılmaktadır, e-baq  ve/veya kendi tedarikçilerimiz bunun gibi bir doğruluğu garanti etmez. Bu bilgiyi finansal amaçla kullanırken, bu döviz fiyatlarının doğruluğunu kontrol etmek için nitelikli bir uzmandan yardım almanızı öneririz. Bu bilgiyi kişisel kullanımınız dışındaki amaçlar için kullanma yetkisi vermiyoruz ve bu bilgileri ticari amaçlarla yeniden satmanız, yeniden yaymanız ve kullanmanız açıkça yasaklanmıştır.

Sorumluluk Reddi

WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONDA YAYINLANAN BİLGİLER, YAZILIM, ÜRÜNLER VE HİZMETLER YANLIŞLIKLAR YA DA FİYATLANDIRMA HATALARI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE HATALAR İÇERİYOR OLABİLİR. ÖZELLİKLE e-baq VE ALT KURULUŞLARI İLE BAĞLI KURULUŞLARI e-baq VE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TANITIMINI YAPAN BAĞLI, ORTAK MARKALI VE/VEYA BAĞLANTILI WEB SİTE ORTAKLARI BU SİTEDE/APLİKASYONDA YAYINLANAN VE ÇOĞU İLGİLİ TEDARİKÇİLER TARAFINDAN VERİLEN VE ÜRÜNLERİNİN TANIMI VE BUNLARLA İLGİLİ BİLGİLERİN (FİYATLANDIRMA, FOTOĞRAFLAR, ÖZELLİKLER LİSTESİ, GENEL ÜRÜN TANIMLARI VS. DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) DOĞRULUĞU HAKKINDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VE BUNLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ HATAYA VEYA YANLIŞ YA DA EKSİK BİLGİYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKTEN FERAGAT EDER. BUNUN YANISIRA, WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONDAKİ HERHANGİ BİR FİYATLANDIRMA HATASINI VE/VEYA YANLIŞ BİR FİYAT ÜZERİNDEN YAPILAN, BEKLEMEDE OLAN HİZMET ÜSTÜNDE AÇIKÇA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ. BU GİBİ BİR DURUMDA EĞER MÜMKÜNSE BEKLEYEN HİZMETİ DOĞRU FİYAT ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRME FIRSATI SUNUYORUZ VEYA HİZMETİ CEZA BEDELİ ALMAKSIZIN İPTAL EDİYORUZ. WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONDA GÖRÜNEN FİYATLARI SADECE GENEL REHBERLİK AMACIYLA SUNULMAKTADIR. e-baq firması VE BAĞLI ŞİRKETLER BU FİYATLARIN DOĞRULUĞUNU GARANTİ ETMEZ. e-baq VE BAĞLI ŞİRKETLER VE BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN MEVCUT OLMASI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİRLER. e-baq VE BAĞLANTILI ŞİRKETLERİ VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN TEDARİKÇİLERİ WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYON ÜZERİNDE HER ZAMAN GELİŞTİRMELER VE/VEYA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRLER e-baq VE BAĞLI FİRMALAR VE ONLARIN KENDİ TEDARİKÇİLERİ HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONDA BULUNAN BİLGİLERE, YAZILIMLARA, ÜRÜNLERE VE HİZMETLERE İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIRLAR VE HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA HİZMETİN WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYON İÇERİĞİNE DAHİL EDİLMİŞ OLMASI VEYA BU İÇERİĞİN WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONDA SUNULUYOR OLMASI e-baq VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİN BU GİBİ ÜRÜNLERİ DESTEKLEDİKLERİNİ VEYA TAVSİYE ETTİKLERİNİ GÖSTERMEZ. SÖZ KONUSU TÜM BİLGİLER, YAZILIM, ÜRÜNLER VE HİZMETLER HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. e-baq VE BAĞLI ŞİRKETLER VE BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONUN, WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONUN SUNUCULARININ VEYA e-baq VE BAĞLI ŞİRKETLERDEN VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİNDEN GÖNDERİLEN EPOSTALARIN VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI  BİLEŞENLER İÇERMESİ DURUMU İLE İLGİLİ GARANTİ VERME SORUMLULUĞUNU REDDEDER. e-baq  VE BAĞLI ŞİRKETLER VE BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ KASTEDİLEN TÜM TİCARETE UYGUNLUK, MEMNUNİYET KALİTESİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ÜNVAN VE İHLAL GARANTİLERİ VE ŞARTLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU BİLGİLERLE, YAZILIMLARLA ,ÜRÜNLERLE VE HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİN VE ŞARTLARIN SORUMLULUĞUNU REDDEDER. WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYON ÜZERİNDEN BAŞKA HİZMETLER SAĞLAYAN DİĞER TEDARİKÇİLER BAĞIMSIZ TARAFLARDIR VE ELÇİ GRUP ŞİRKETLERİNİN VEYA ELÇİ BAĞLI ŞİRKETLERİN TEMSİLCİLERİ VEYA ÇALIŞANLARI DEĞİLDİRLER VE e-baq BUNUN GİBİ HERHANGİ BİR TEDARİKÇİNİN EYLEMLERİNDEN, HATALARINDAN, GÖREVLERİNİ EKSİK OLARAK YERİNE GETİRMELERİNDEN, BEYANLARINDAN, GARANTİLERİNDEN, İHLALLERİNDEN VE İHMALLERİNDEN VEYA KİŞİSEL YARALANMALARDAN, ÖLÜMDEN, MÜLKE GELEN ZARARLARDAN YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DİĞER ZARARLARDAN VE MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. 

e-baq  DOĞRUDAN KONTROLÜ ALTINDA OLMAYAN GECİKMELERDEN, İPTALLERDEN, MÜCBİR SEBEPLERDEN YA DA DİĞER NEDENLERDEN DOLAYI OLUŞAN GECİKMELERDEN DOLAYI HİÇBİR GERİ ÖDEME YAPMAZ VE HERHANGİ BİR EK MASRAFTAN, GÖREVİN EKSİK OLARAK YERİNE GETİRİLMESİNDEN, GECİKMELERDEN VEYA DEVLETİN YA DA YETKİLİ MAKAMLARIN EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA e-baq VE BAĞLI ŞİRKETLER, VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ İHMAL, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, KATI SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR PRENSİP TEMEL ALINMIŞ DA OLSA e-baq  VE BAĞLI ŞİRKETLER VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ BUNDAN HABERDAR EDİLMİŞ DAHİ OLSALAR WEB SİTESİ  VE WEB/MOBİL APLİKASYONA ERİŞMENİZ, WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONU GÖRÜNTÜLEMENİZ YA DA SİTE/APLİKASYONA ERİŞİMDE SİTEYİ/APLİKASYONU GÖRÜNTÜLEMEDE YA DA SİTEYİ/APLİKASYONU KULLANMADA YAŞADIĞINIZ GECİKME YA DA BAŞARISIZLIK NEDENİYLE (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONDA YAYINLANAN GÖRÜŞLERE GÜVENMENİZ; WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONDAN ALINAN BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, BİLGİLER, YAZILIMLAR, BAĞLANTILI SİTELER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER; VE BUNLARIN DIŞINDA WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONA ERİŞMEK VE WEB SİTESİ VE WEB/MOBİL APLİKASYONU GÖRÜNTÜLEMEK VE KULLANMAK DA DAHİL) DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZA GEREKTİREN, TESADÜFİ, ÖZEL YA DA ÖNEMLİ HERHANGİ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZLAR.

Üçüncü Taraf Sitelerine Bağlantılar

e-baq dışındaki taraflarca işletilen web sitelerine ve web/mobil aplikasyonlara köprüler içerebilir. Bu köprüler sadece size bilgi vermek amacıyla sunulmaktadır. Bunun gibi internet sitelerini/aplikasyonlarını kontrol etmiyoruz ve bunun gibi internet sitelerinin/aplikasyonlarının içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından ya da diğer uygulamalarından sorumlu değiliz. Ayrıca seçtiğiniz bağlantıların veya indirdiğiniz yazılımların (bu İnternet Sitesinden/aplikasyondan veya başka internet sitelerinden/aplikasyonlardan) virüs, kurtçuk, truva atı, bozukluk veya zararlı olabilecek diğer yazılımlar içerip içermediği ile ilgili önlem almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu gibi internet sitelerine/aplikasyonlara bağlantı veriyor olmamız, bu gibi internet sitelerindeki/aplikasyonlardaki içeriği onayladığımız veya bu internet sitelerinin/aplikasyonların yöneticileriyle ortaklık kurduğumuz anlamına gelmez.

Yazılımlar

Web Sitesi ve Web/Mobil Aplikasyondan indirilmek üzere sunulan her türlü yazılımın (“Yazılım”) telif hakkı e-baq ve/veya kendi tedarikçilerimize aittir. Yazılımı kullanımınız, bu Yazılım ile birlikte verilen veya içinde bulunan, varsa, son kullanıcı lisans sözleşmesi (“Lisans Sözleşmesi”) hükümlerine tabidir. Lisans Sözleşmesi koşullarını kabul etmediğiniz sürece Lisans Sözleşmesi ile birlikte gelen veya Lisans Sözleşmesi içeren Yazılımı bilgisayarınıza kurmamalı veya kullanmamalısınız. Bir Lisans Sözleşmesi içermeyen herhangi bir Yazılım için bir kullanıcı olarak size, buradaki hükümlere ve şartlara uygun olarak ve başka hiçbir amaca yönelik olmaksızın bu İnternet Sitesini/aplikasyonu görüntüleyebilmek ve ayrıca kullanabilmek amacıyla kullanacağınız, Yazılımlar için sınırlı, kişisel, devredilemez bir lisans veriyoruz. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm HTML kodları ve Active X denetimleri de dahil olmak üzere bu İnternet Sitesinde bulunan tüm Yazılımların e-baq ve/veya kendi tedarikçilerine ait olup telif yasaları ve uluslararası anlaşma şartlarıyla korunduğuna dikkat ediniz. Yazılımların her türlü yeniden üretimi ve yeniden dağıtımı açıkça yasaklanmış olup bu durum kamu hukuku ve ceza hukuku kapsamında bulunan önemli yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bunu ihlal edenler olabilecek en yüksek kapsamda dava edilecektir.

Üyelik Süresi

İşbu kullanıcı sözleşmesi ticari kullanıcılarımız için 1 (bir) ay sürelidir. İşbu süre içerisinde veya süre sonunda kullanıcı tarafından abonelik alınması gerekecektir. Web sitesi ve Web/Mobil Aplikasyonlar üzerinden abonelik alınmadığı taktirde 1 (bir) aylık sürenin sonunda kullanıcı hesabı e-baq tarafından kullanıma kapatılacaktır. e-baq bu süreyi kısaltma veya uzatma hakkını kendinde saklı tutar. 

Ticari olmayan kullanıcılarımız için işbu kullanım koşulları Kullanıcı veya e-baq tarafından gerekli görülen durumlar sebebiyle hesap kapatılana kadar geçerliliğini koruyacaktır.