Bu özellikler

işinizi çok kolaylaştırır.

Tesisten ya da tesislerden sorumlu kişiyseniz,
e-baq platformunda tesis sahibi ünvanına sahipsiniz. Bu rolde sahibi olduğunuz tesisleri yazılıma tanımlayabilir ve çalışanlarınızı sisteme dahil ederek iş akışlarınızı kolayca yönetebilirsiniz.

ebaq çözümleri

Dinamik yetki modelini
keşfedin.

Tesisiniz ya da yönetim şekliniz personel için sabit ya da esnek yetki modeli mi gerektiriyor? e-baq dinamik yetki modeliyle, dilediğiniz sayıda kullanıcı rolü oluşturabilir, rollerin yetkilerini artırabilir ya da kısıtlayabilirsiniz.

Tesisinizin yönetiminde birden fazla yöneticiniz olabilir. e-baq dinamik yetki modeli sayesinde kullanıcıların rollerini sınıflandırarak, yöneticilerinizi kademelendirebilirsiniz. Böylece yetki alanlarınızı dilediğiniz gibi farklılaştırabilirsiniz.
Bağımsız kullanıcıların yer aldığı alışveriş merkezi, ofis vb. binalarda bağımsız kullanıcılar ve denetleyiciler de sisteme dahil edilmek istenebilir. e-baq dinamik yetki modeli sayesinde dilediğiniz sayıda bağımsız kullanıcı ve denetleyici rolleri oluşturulabilirsiniz.
Konut binalarında maliklerin talepte bulunacağı bir ortam oluşturmak istenebilir. e-baq ile kullanıcı rollerini birbirinden ayırarak sadece talepte bulunabilecek kullanıcı rolleri oluşturulabilirsiniz. Böylece tüm yürütmenin sadece teknik ve idari personel tarafından yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Frame 1780e baqözellikler
Frame 1788e baqözellikler

Tek format,
Kolay yönetim!

e-baq platformu içinde bulunan yapı sektörüne uygun uluslararası format sistemi sayesinde tesisinizi kategorize edebilir, ortak kategorilerin otomasyonunu sağlayabilir, tesisinizin verimini arttıracak veriler elde edebilirsiniz!

Tesis sahipleri mevcut envanterlerini, platform içinde uygun formatlara göre ayırarak kategorize ederler. Böylece tesisinize ait herhangi bir envanter için portal üzerinden ihtiyacınız olan doğru ve uygun hizmeti kolayca bulabilirsiniz.
Tesisinizin kontrol, test ve bakımı için oluşturduğunuz formları ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırlanmış format sistemine göre kategorize edebilirsiniz. Böylece form ait olduğu envantere otomatik olarak atanır ve zamanınız da size kalır!
e-baq, tesisinizde yapılan tüm işleri format sistemine göre kategorize ederek kayıt altına alır. Siz de kategorilere özel, kullanım süresi, harcanan emek, maliyet dahil olmak üzere diğer tüm bilgilere elinizin altında kolayca erişebilirsiniz.

İhtiyacınıza göre formlar oluşturun,
verimliliğinizi artırın!

e-baq platformuyla ihtiyacınız olan tüm iş kalemleri için formlarınızı oluşturabilir, takip edebilir, arşivleyebilir, güncelleyebilir, zaman tasarrufu sağlayabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz!

İş emirleri ve gerçekleştirilmesini istediğiniz görevleri belirleyerek form oluşturabilir, her bir görev için açıklayıcı bilgiler ekleyebilirsiniz. Yanıtlar için sayısal, sözel ve görsel seçenekleri seçebilir, istediğiniz şekilde geri dönüş alabilirsiniz. Düzenlediğiniz formunuzu arşivinize kaydedebilir, dilediğiniz zaman güncelleyebilir, iş emri oluştururken formları ekleyebilirsiniz.
Standart olarak belirli periyotlarla takip edilmesi gereken işler için form oluşturabilirsiniz. Formunuzu, e-baq yazılımındaki akıllı format sistemi sayesinde envanterinizle eşleştirebilirsiniz. Böylece belirlediğiniz periyotlara göre çalışanlarınıza otomatik iş emirleri belirlerken aynı zamanda zaman tasarrufu da sağlarsınız.
İş emri için hedef tarih ya da periyot seçebilir, öncelikleri belirleyebilir, iş emirlerini belirli bir konuma, envantere atayabilirsiniz. Ayrıca hazır formlarınızı iş emirlerinize ekleyebilirsiniz. Çalışanlarınız filtreleme özelliği sayesinde aradığı iş emrine kolayca ulaşabilir ya da iş emirlerini sıralayarak iş akışını takip edebilir.
Bakımlar, kontroller ve testler gibi periyodik olarak sürekli gerçekleştirilmesi gereken işleri, e- baq yazılımındaki akıllı format sistemi sayesinde arşivinizde saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman görüntüleyin, inceleyin, raporlarınızı belirli parametrelere göre kıyaslayın, uzmanlardan destek alın ve verimliliğinizi artırın!
Düzenli olarak yapılmasını istediğiniz bakımlar için akıllı sistemde periyotlar oluşturun ve gerisini e-baq’a bırakın! e-baq dinamik yetki modeli sayesinde oluşturduğunuz periyotlardaki iş emirleriniz düzenli olarak çalışanlarınıza ulaşsın!
Kontroller, testler ve bakımlar gibi düzenli olarak sürekli gerçekleştirilmesi gereken işler için tek bir iş emri oluşturmanız yeterli. Belirlediğiniz periyotlara göre iş emri otomatik olarak atanacak ve tekrar tekrar iş emri oluşturmanıza ihtiyaç kalmayacak!
Frame 1764e baqözellikler
Frame 1774e baqözellikler

İşinizi kolayca yürütmek için
dijital dünyada benzersiz bir hizmet!

Tüm iş emirlerinizi tek platformda kolayca oluşturabilir, değerlendirir ve tamamlayabilirsiniz.

Takımınızla birlikte tek bir yerden iş emirleri oluşturun, kolayca çalışın! İş emri için hedef tarih ve periyot seçebilir, öncelikleri belirleyebilir, belirli bir konuma ve envantere iş emri atayabilirsiniz. Dilerseniz iş emri modülüne hazır formlarınızdan yükleme yapabilirsiniz. Takım arkadaşlarınız filtreleme özelliği ile aradığı iş emrine rahatlıkla ulaşabilir ve adına tanımlanan iş emirlerini sıralayabilir.
e-baq dinamik yetki sisteminde oluşturduğunuz iş emrinin aciliyetine, önem seviyesine göre iş önceliğini kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu sayede, iş emrini atadığınız çalışanlarınız da öncelik sıralamasıyla yapmaları gereken işleri takip edebilirler. Dijital dünyada oluşturduğunuz iş emirleriniz öncelik sırasına göre kolayca işler!
e-baq portalda yer alan teknik servisler ile kolayca iletişim kurarak ekipman özelinde servis desteği alabilirsiniz. Ekipmanlarınızın teknik servis bakımları ve raporlarını dijital platform üzerinden takip edebilirsiniz. İşinizi kolayca yürütmek için tüm iş emirlerinizi tek platformda kolayca oluşturabilir, değerlendirebilir ve tamamlayabilirsiniz.
Tekrar eden iş süreçlerinizde vakit kazancı sağlamak için, otomatik atama özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde iş emirleriniz, belirleyeceğiniz koşullar için otomatik olarak tekrarlanır ve her seferinde yeniden iş emri oluşturmak için vakit kaybetmezsiniz.
Tekrar eden düzenli iş tanımlarınıza ilave olarak, zamanla değişkenlik gösteren ve önceden öngöremediğiniz spesifik iş emirleri oluşturmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu gibi durumlarda manuel olarak iş emirleri düzenleyebilir, iş emirlerini programı müsait olan çalışanlarınıza atayabilirsiniz.
Tesisiniz içerisinde beklenmedik arıza durumları oluşabilir, bu gibi durumlarda tesisiniz bünyesinde arıza kaydı oluşturarak, arıza durumundan eşzamanlı olarak çalışanlarınızın haberdar edilmesini sağlayabilirsiniz. İlgili arıza kaydı için çalışanlarınıza yönlendirme yaparak, hızlıca aksiyon alınmasını sağlayabilir, ihtiyaç duymanız halinde uzmanlardan destek alabilirsiniz.

İşletmenizin verimini artıracak raporlar, e-baq'la her an elinizin altında

İşletmenizin operasyonları sırasında oluşan verileri kullanarak, dijital raporlama özelliği sayesinde ilgili verilerin analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz bilgileri edinmek için veri analizi yaparak, tesislerinizi, çalışanlarınızı ve mali durumunuzu değerlendirebilir, dijital raporlama yapabilirsiniz.

Gelişen teknoloji ile birlikte veriler her alanda olduğu gibi, tesisler için de büyük öneme sahiptir. Tesisinizdeki operasyonlar sırasında elde edilen verileri analiz ederek, raporlanmasını sağlayabilir ve tesisiniz ile ilgili alacağınız kararları somut verilere dayandırabilirsiniz.
Gerek tecrübelerin hatırlanması, gerek geçmiş hataların görülmesi, gerekse elde edilmiş bir başarının tekrar edilebilmesi için tesisler, dijitalleşerek geçmiş verilerini arşivleyebilir ve bu bilgilere istedikleri zaman ulaşabilirler. Böylelikle, yaşanmış olan hiçbir hata ya da başarı gözden kaçırılmadan sürekli gelişim olanakları sağlanır.
Mali durumunuza e-baq ile tek tıkla ulaşabilirsiniz. Uzman platformu kullanıcısı olarak, toplam hizmet verdiğiniz tesis sayısını, hizmet verdiğiniz her bir müşteri için kazancınızı karşılaştırmalı olarak grafikler üzerinden görebilirsiniz. Tesis sahipleri olarak da personelinizin iş yüküne, envanterlerinizin sürdürülebilirliğine, arıza değişim miktarına göre mali durumunuzu ayrı ayrı ya da karşılaştırmalı olarak değerlendirebilirsiniz.
Çalışanlarınızın performansını, iş emirlerini gerçekleştirme sürelerini, uzmanlarınızın hizmetini değerlendirin ve gelişim sağlayın.
Toplam envanter sayınızdaki değişimi, her bir envanteriniz için karşılaştırmalı ürün, bakım, değişim maliyetlerini ve arıza istatistiklerini anında görün, kontrol edin.
e-baq platformu üzerinden yönettiğiniz tüm tesisleri ayrı ayrı ya da karşılaştırmalı olarak mali yönetim, envanter, çalışanlar, kontroller, test ve bakım süreçleri açısından değerlendirebilirsiniz.
Frame 1778e baqözellikler
Frame 1776e baqözellikler

Hızlı, güvenilir ve kolay dosya paylaşımı ile süreçlerinizi daha verimli hale getirin.

e-baq üzerinden dosyalarınızı sisteme yükleyebilir, size özel saklama alanı içerisinde dijital arşivinizi oluşturabilirsiniz. e-baq’ta dosyalarınız güvenle saklanır, ilgili dokümanlara ihtiyaç duyduğunuz her anda kolayca erişim sağlayarak bilgisayarınıza indirebilir, ilgili kişilerle paylaşabilirsiniz.

Tesisiniz ile ilgili tüm belgeleri kolayca sisteme yükleyebilir, size özel saklama alanında saklayabilirsiniz. Sisteme yüklediğiniz dosyalar güvenle saklanırken, dijital arşiv sayesinde yer tasarrufu sağlayarak mekanlarınızı daha nefes alınabilir hale getirebilirsiniz.
Fiziksel evraklarınız zamanla zarar görebilir, tehlikeye girebilir, en iyi ihtimalle yıpranabilir. Dijital arşiv oluşturarak, tüm bu sorunların önüne geçerek dosyalarınızı uzun süreli koruma altına alabilirsiniz.
Bir dosyaya aynı anda birden fazla kişinin ulaşmasına ihtiyaç olabilir. Dijital arşiv zaman, mekan ve kişi sınırlarını ortadan kaldırarak aynı dosyaya birden fazla kişinin kolayca erişim sağlamasına olanak sağlar. İhtiyaç duyulan dosyalara hızlıca erişim sağlayan kişiler, yarım kalan işlerini kolayca tamamlayabilir.
Yoğun iş süreçlerinizde, ihtiyaç duyduğunuz dosyaları aramakla vakit kaybetmeyin! Dijital arşive geçerek, dosyalarınıza hızlıca erişim sağlayabilir, zamandan sağladığınız tasarrufla çalışmalarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.
Arşivinizde yer alan dosyaları veya sisteme yükleyeceğiniz belgeleri, sadece sizin belirleyeceğiniz kişiler ile kolayca paylaşabilir, gerektiğinde dosya transferi gerçekleştirebilirsiniz. Dijital arşiv sistemi, vereceğiniz yetki sayesinde sadece sizin belirleyeceğiniz kişilerin yine sadece sizin belirleyeceğiniz belgelere erişmesine olanak sağlar.
Giderek karmaşıklaşan iş süreçlerinde, tesisinizdeki evrak sayısı zamanla artar ve dosyalarınız için ihtiyaç duyduğunuz arşiv alanı giderek büyür. Dosyalarınızı fiziksel ortamda muhafaza etmenin zorlukları bir yana, bir de dosyalarınızın kaybolma riskini taşımak oldukça zordur. Dijital arşiv kullanarak dosyalarınızı kaybolma riskine karşı da korumuş olursunuz.

e-baq uzmanları ihtiyaç duyduğunuz hizmet için hazır!

Tesislerinizin ihtiyaçları doğrultusunda bakım süreçlerinizin yönetilmesinde alanında en uzman kişilerden destek alabilir, servis hizmeti talebi oluşturabilirsiniz. Şirketler arası mesajlaşma özelliği sayesinde, istediğiniz yetkili servis ve danışmanlara davet gönderebilir, platform üzerinden mesajlaşabilirsiniz. Mevcutta hizmet aldığınız firmalarla da platform üzerinden iletişim kurabilir, tüm işlerinizi tek bir platform üzerinden yönetip, kolayca tamamlayabilirsiniz.

Tesisiniz bünyesinde yer alan sistemlerin sürekliliğinin sağlanmasında ve diğer ihtiyaçlarınız doğrultusunda, alanında uzman kişilerden destek alabilir, bakım süreçlerinizin yönetimini emin ellere bırakabilirsiniz.
e-baq portalında sadece size her zaman en iyi hizmeti sunacak uzmanların yer almasını önemsiyoruz. Uzman portalında yer alan uzmanlardan aldığınız hizmet ile ilgili puan vererek e-baq uzmanlarını değerlendirebilir ve uzmanların performanslarını belirlemede katkı sağlayabilirsiniz.
e-baq olarak aldığınız hizmet kalitesi hakkındaki fikirlerinize ve hizmet sağlayıcılarının müşterilerimize karşı tutumlarına önem veriyoruz. Uzman listelerindeki sıralamaların, yalnızca kullanıcıların yaptığı değerlendirme ve yorumlar neticesinde hazırlandığını garanti ediyoruz. Uzman seçimi yaparken, uzman performans değerlendirmelerini ve yorumlarını dikkate almanızı önemle tavsiye ediyoruz.
İşlerinizi düzenlerken iletişimi de aynı yerden kolay ve hızlı şekilde gerçekleştireceğiniz e-baq platformu sizinle! Tesisinizdeki iş akışlarınızı düzenlemenin yanı sıra, tedarikçilerinizle mesajla iletişim kurmak işlerinizi kolaylaştıracak!
e-baq dinamik yetki modeli sayesinde tedarikçilerinizden gelen mesajları gözden kaçırmamanız icin mobil uygulama üzerinden bildirim ya da mail alabilirsiniz. Bildirimlerinizi açık tutarak ihtiyacınız olan hizmeti almak icin mesajlarınızı kaçırmayın!
e-baq pazar yeri modülünde hizmet aldığınız firmalarla kolayca iletişim kurmak icin mesaj kutunuzu ihtiyacınıza yönelik ayarlayabilirsiniz. Mesaj kutunuzu tedarikçilerinize göre düzenleyebilir, mesaj alma ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Frame 1782e baqözellikler
Frame 1775e baqözellikler

Mobil uygulama ile
bakımın her anını ele alın!

e-baq mobil uygulaması ile çalışma deneyimizi bir adım ileri taşıyarak, iş süreçlerinizi planlarken test, bakım ve kontrol işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulama ile test, bakım ve kontrol formlarınızı görüntüleyebilir, formlarınız üzerinde değişiklik yapabilir, raporlarınızı eş zamanlı olarak oluşturabilirsiniz. Ayrıca, mobil uygulama aracılığıyla internet bağlantınız olmadığında dahi çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Tesisiniz ile ilgili oluşturduğunuz iş emirleri, akıllı telefonlarınıza yükleyeceğiniz mobil uygulama sayesinde, eş zamanlı olarak çalışanlarınıza bildirim olarak düşer ve sahada yer alan ekiplerinizin sisteme düşen iş emirleri ile ilgili daha hızlı bir şekilde aksiyon almasına olanak sağlar.
Mobil uygulama üzerinden, test, bakım ve kontrol formlarınıza erişim sağlayabilir, ilgili ekipman özelinde kontrol ve bakım işlemlerinizi gerçekleştirirken eş zamanlı olarak formlarınızı doldurabilirsiniz. Böylelikle, bakım süreçlerinizde, en ince ayrıntıları bile gözden kaçırmaz, formların raporlandırılması için ayrıca vakit kaybetmezsiniz.
Mobil uygulamayı kullanarak, tesisiniz içerisindeki arıza durumlarını anlık olarak bildirebilir, iş emri olarak tanımlayabilirsiniz. Sahada görevli çalışanlar, eş zamanlı olarak arıza bildirimlerinden haberdar edilir ve ilgili arıza kaydı için vakit kaybetmeksizin aksiyon alınmasına imkan sağlanır. Böylelikle, tesisiniz için iş sürekliliğinin korunmasında önemli bir adım atmış olursunuz.
Bağlantınız olmadığı koşullarda çalışmalarınız devam etsin! Mobil uygulama üzerinden çevrimdışı olsanız dahi çalışmalarınız kayıt altına alınır, ilk çevrimiçi olduğunuz an yazılıma işlenir.
Bakımlarınızı yapmak için internet bağlantısına mı ihtiyaç duyuyorsunuz? e-baq’la internet zorunluluğu yok! Çevrimdışı olsanız bile iş emirlerinizi yerine getirebilir, kontrol, test ve bakım formlarınızı doldurabilirsiniz.
Mobil uygulama üzerinden çevrimiçi başladığınız çalışmalarınız anlık ya da uzun süreli kesintilerden etkilenmez. Çevrimdışı olduğunuz sürede yapılan tüm çalışmalar, yeniden çevrimiçi olduğunuzda uygulamaya otomatik yüklenir.

e-baq ile dijital dönüşümü

hemen başlatın!

Frame 1915cta tesis