e-baq’ın tesis sahipleri için çözümleri

Tesisten ya da tesislerden sorumlu kişiyseniz, e-baq platformunda tesis sahibi ünvanına sahipsiniz. Bu rolde sahibi olduğunuz tesisleri yazılıma tanımlayabilir ve çalışanlarınızı sisteme dahil ederek iş akışlarınızı kolayca yönetebilirsiniz.

Group 1401

Takım Yönetimi

Çalışanlarınızı ekleyip bakım takımları oluşturun.

Çalışan ekleme

Tesisinizdeki tüm personelleri kolayca e-baq’a dahil edebilirsiniz.

E-baq üzerinden gönderilen mail daveti ile uygulamaya kayıt olan her kullanıcının kendi hesabı olacaktır.

Kullanıcıya özel mobil uygulama IOS ve Android marketlerden indirilebilir.

Çalışan yetkilendirme

Personeliniz bazı konularda doğrudan size, bazı konularda ise ara yetkiliye bağlı olabilir, bu organizasyonu e-baq ile sağlamak çok kolay.

Her çalışanın kendi kullanıcı hesabı olacağından dahil ettiğiniz personeli görev tanımlarına göre yetkilendirebilirsiniz.

e-baq dinamik yetki sistemi sayesinde bir personeli aynı anda farklı aşamalarda görevlendirebilirsiniz.

Personelin sorumlulukları ve yetki alanları farklı olacağından her personel için ayrı ayrı yetkilendirme yapabilirsiniz.

Personel için tanımladığınız yetkileri dilediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Takım oluşturma ve yetkilendirme

Bakım takımlarınızı oluşturun, takım kaptanı atayın ve takımlarınızı envanteriniz için yetkilendirin.

Ortak göreve sahip çalışanlardan uygulama üzerinde tek bir takım oluşturabilirsiniz.

Takım özelinde kolayca toplu görev ataması yapabilirsiniz.

Takımlarınıza takım kaptanı atayarak takım kaptanınızı takım yönetimi için görevlendirebilirsiniz.

Çalışanlarda olduğu gibi takımların da görev ve sorumlulukları farklı olacağından dinamik yetki modeli takımlara yapılan görev atamalarında da büyük kolaylık sağlayacaktır.

Takim YonetimiTesis

Envanter Yönetimi

Uluslararası sınıflandırma standartlarında envanter kaydı.

Envanter kaydı

Tesis sahibi olarak işletmenizdeki envanter listesini kolayca oluşturun!

Envanterlerinizi tesis-sistem-ekipman-alt ekipman şeklinde dört ana başlıkta sınıflandırarak uygulamaya dahil edebilirsiniz.

e-baq ile farklı sistemlerin ekipmanlarını birbirinden rahatça ayırabilir ve olası bir karışıklığın önüne geçebilirsiniz.

Envanter listenize dilediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz formatta bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Masterformat kategorizasyonu

Tüm dünyada kabul görmüş Masterformat kategorisini kullanarak envanterinizi uluslararası sınıflandırma standardına göre sınıflandırın.

Tesisinizde bulunan envanterinizin uluslararası bir kategorizasyon standardı olan Masterformat’a göre kaydını tutabilirsiniz.

Masterformat ile envanterlerinizi uluslararası geçerliliği olan bir kategorizasyon ile sınıflandırabilir ve kategori kodu ile aradığınız envanterlerinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Şirket kategorizasyonu

Envanteriniz için hali hazırda kullandığınız kategori formatını e-baq altyapısına ekleyip mevcut kategorizini kullanmaya devam edin.

Envanter kayıtlarınızı yalnızca Masterformat’a göre değil, şirketinize özel bir kategorizasyon şemasıyla da tutabilirsiniz.

Şirketinizde kullandığınız kategorizasyon şemasını e-baq’a entegre edebilir, böylece envanterlerini kolayca kendi formatınıza göre kategorize edebilirsiniz.

Marka-Model yönetimi

Envanterinizin marka ve model bilgilerini e-baq’a ekleyin.

Tesisinizde bulunan ekipman ve alt ekipmanların marka ve modellerini uygulama üzerinden tanımlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz marka-model ağacıyla sonrasında yapacağınız envanter girişlerinde ekipman ve alt ekipmanların marka- model seçimlerini hızlıca yapabilirsiniz.

Envanterleriniz için dilediğiniz zaman yeni marka-model girişi yapabilirsiniz.

Performans takibi

Envanterinizi e-baq üzerinden takip edin, envanter özelinde performans analizi yapın.

e-baq ile ekipmanlarınızın devrede kalma ve arızaya düşme süreleri takip edilir, bu sayede ekipmanlarınız için performans değerlendirmesi yapabilirsiniz.

Tüm iş süreçleri e-baq üzerinde veri olarak depolanır böylece verilerin doğru yorumlanması ile süreç iyileştirmeleri mümkün hale gelir.

Envanterinize ait raporlar istediğiniz an uygulama üzerinden sizinle hızlıca paylaşılır!

İhtiyaç duyduğunuz altyapıyı oluşturduktan sonra ekipmanların uzaktan izlenmesi de mümkün!

Envanter YonetimiTesis

İş emri yönetimi

Bakım ve arıza özelinde iş emri oluşturun.

Otomatik iş emri oluşturma

e-baq sayesinde periyodik olarak tekrarlanacak işler için bir defa otomatik iş emri açarak aynı işi tekrarlamaktan kurtulun!

Kontrol, test ve bakım formları genellikle belirli periyotlarla tekrar eder, periyodik formları iş emri olarak atayarak bu döngüyü otomatik hale getirebilirsiniz.

Otomatik iş emirleri için yetkili ve önceliklendirme değişiklikleri yapabilirsiniz.

Manuel iş emri oluşturma

Arızaya bağlı veya anlık işler için manuel iş emri oluşturun.

Periyodik olarak tekrar etmeyecek ya da anlık ihtiyaçlardan doğan işler için çalışanlarınıza manuel iş emri atayabilirsiniz.

Oluşturacağınız iş emrine hedef tarih atayabilir, öncelik seçimi yaparak önem sırasını belirleyebilirsiniz.

Arızaya bağlı iş emri oluşturma

Meydana gelebilecek arızalar için iş emri oluşturun.

Tesisinizde meydana gelen arızalar için arıza kaydı oluşturabilirsiniz.

Arızaya bağlı iş emri oluşturup, arıza için personel yetkilendirebilirsiniz.

Arızaya bağlı iş emirlerinin takibini kolayca yapabilirsiniz.

Şirket özelinde iş emri yönetimi

Şirket içi veya şirketler arası iş emri oluşturun.

İş emri modülünü yalnızca bakım yönetimi için değil, şirket içi görevlendirmeler için de kullanabilirsiniz.

Hizmet aldığınız şirketlere yönelik iş emirleri oluşturabilirsiniz.

Is Emri YonetimiTesis

Uzman Yönetimi

Uzman portalı ile danışman ve teknik servis yönetimi.

Uzman Portalı

Uzman portalı ile dilediğiniz uzmana kolayca ulaşın!

İhtiyacınız olan uzmanlar tek çatı altında sizinle!

Uzman portalı üzerinden envanteriniz için ihtiyaç duyduğunuz teknik servis ya da danışmanları Masterformat kategorisine göre ya da uzman değerlendirmelerine göre seçebilirsiniz.

Uzmanları iş akışınıza ekleyebilirsiniz.

Uzman daveti gönderme

Uzmanları bakım sürecinize davet edin.

Tesisiniz için uzman desteğine yönelik davet gönderebilirsiniz.

Uygulama üzerinden e-baq’ta yer alan uzmanlarla mesajlaşabilirsiniz.

Anlaştığınız uzmanlardan işletmeniz için destek alabilirsiniz.

Uzman yetkilendirme

Bakımlarınızı uzman kontrolüne gönderin.

Destek aldığınız teknik servis ya da danışmanları, uzmanlıkları doğrultusunda dinamik yetki modeline dahil edebilir, envanterleriniz üzerinde yetkilendirebilirsiniz.

Uzmanları iş emirlerinize dahil ederek, tesisinizde çalışanlar tarafından doldurulan formlar için yorum ve değerlendirmelerini alabilirsiniz.

Hizmet aldığınız uzmanlara da tesisinizdeki çalışanlara iş emri atama yetkisi vererek uzmanlar tarafından hazırlanan kontrol, test ve bakım formlarını tesisinizde kullanabilirsiniz.

Uzman değerlendirme

Hizmet aldığınız uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın.

Doğru uzmana ulaşabilmek için uzmanların performans değerlendirmesini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Uzman portalı üzerinden ihtiyacınız olan konuda hizmet veren teknik servis ya da danışmanlardan daha önce hizmet alan tesis sahipleri tarafından yapılmış değerlendirme ve yorumlara ulaşabilirsiniz.

Değerlendirmeler doğrultusunda ihtiyacınıza uygun uzman ile iletişime geçebilirsiniz.

e-baq uzmanlarından aldığınız hizmet ile ilgili puan vererek e-baq uzmanlarının performanslarını belirlemede katkı sağlayabilirsiniz.

Uzman YonetimiTesis

Veri yönetimi

İşletmenizin bakım yönetimindeki verimliliğini veri yönetimi ile arttırın.

Bakım raporları

Periyodik kontrol, test ve bakım süreçlerinin en önemli adımı olan raporlama e-baq yazılımıyla çok kolay.

e-baq, veri analizini doğru şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Tüm iş süreçleri e-baq üzerinde veri olarak depolanır.

Geçmiş verilere kolayca ulaşabilir ve yapılan analizler sonucunda bakım süreçlerinin geliştirilmesinde kullanılacak iyileştirmeler için hızlı aksiyonlar alabilirsiniz.

Uygulama üzerinde toplanan verileri işletmenizin sürekliliğinin sağlanması için kullanabilirsiniz.

Tüm iş süreçleri için raporlama işlemlerini e-baq tarafından hazırlanan rapor formatları ile yazılım üzerinden kolayca yapabilir, işletmenize özel rapor formatları hazırlayabilirsiniz.

Çalışan performansı

Çalışanlarınızın iş yükünü takip edin.

Sistem üzerinden atadığınız iş emirlerini rahatlıkla görebilir ve devam eden süreçleri takip edebilirsiniz.

Uygulama üzerinden çalışanlarınızın performans değerlendirmeleri hakkında istediğiniz formatta rapor çekebilirsiniz.

İş emri atadığınız çalışanlarınızın performans değerlendirmelerini veriye bağlı yapabilir ve iş dağılımı planlamasını yaparken de bu veriden yararlanabilirsiniz.

İş emri tamamlanma istatistikleri

Tesis personeline atanan manuel ya da otomatik iş emirlerinin tamamlanma sürecini yakından takip edin!

İş emri tamamlanma istatistiklerini kullanarak sürecin verimliliğine dair analizler yapabilirsiniz.

İş emirlerinizin tamamlanma sürelerini takip ederek personelinize iş emri atarken doğru bir görev dağılımı elde edebilirsiniz.

Veri YonetimiTesis

QR kod yönetimi

QR kod sistemi ile verilerinize tek tıkla ulaşın!

Envanter özelinde QR kod ataması

Envanterinizi yazılıma yüklerken otomatik oluşturulan QR kodu bakım sürecinizde kullanın.

Tesisinizdeki her ekipman veya alt ekipmana e-baq tarafından otomatik olarak QR kod atanacaktır.

Ekipman veya alt ekipmanlarla ilgili verilere QR kodu okutarak hızlıca ulaşabilir ve süreç içinde yeni veri girişi yapabilirsiniz.

QR kod ile ekipmana ait bilgilere ve iş emirlerine anında ulaşabilir, ekipman ve alt ekipmanlar için arıza kaydı oluşturabilirsiniz.

Mobil uygulama ile QR kod okuma

Envanter özelinde oluşturulan QR kodları mobil uygulama üzerinden okutun.

Cep telefonu ya da tabletinize indireceğiniz mobil uygulama ile envanterlerinizin bilgilerine çok kolay ulaşabilirsiniz.

Bir envanterin QR kodunu okutmak envantere ait güncel bilgilere, ilgili envanterin iş emirlerine, arıza kayıtlarına ve geçmiş formlarına ulaşmanızı sağlar.

QR kod okutarak eriştiğiniz envanter sayfasından iş emri atayabilir, arıza kaydı oluşturabilir ya da envanter için sisteme dosya yükleyebilirsiniz.

QR Kod YonetimiTesis 1

e-baq ile dijital dönüşümü hemen başlatın!

Frame 1915cta tesis