Tesisinizdeki envanter
ve bakım yönetimini

dijitalleştirin.

Tesisten ya da tesislerden sorumlu kişiyseniz,
e-baq platformunda tesis sahibi ünvanına sahipsiniz. Bu rolde sahibi olduğunuz tesisleri yazılıma tanımlayabilir ve çalışanlarınızı sisteme dahil ederek iş akışlarınızı kolayca yönetebilirsiniz.

ebaq çözümleri

ENVANTER YÖNETİMİ

Uluslararası sınıflandırma
standartlarında envanter kaydı.

Envanter listesinizi aktarın veya kolayca oluşturun.

Envanterlerinizi tesis-sistem-ekipman-alt ekipman şeklinde dört ana başlıkta sınıflandırarak uygulamaya dahil edebilirsiniz. e-baq ile farklı sistemlerin ekipmanlarını birbirinden rahatça ayırabilir ve olası bir karışıklığın önüne geçebilirsiniz. Envanter listenize kolayca ulaşabilir, dilediğiniz şekilde filtreleyebilir ve istediğiniz formatta bilgisayara indirebilirsiniz.
Envanter Kaydı

Tüm dünyada kabul görmüş Masterformat kategorisini kullanarak envanterinizi uluslararası standartlarda sınıflandırın.

Tesisinizde bulunan envanterinizin uluslararası bir kategorizasyon standardı olan Masterformat’a göre kaydını tutabilirsiniz. Masterformat ile envanterlerinizi uluslararası geçerliliği olan bir kategorizasyon ile sınıflandırabilir ve kategori kodu ile aradığınız envanterlerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
Masterformat

Envanteriniz için hali hazırda kullandığınız kategori formatını e-baq altyapısıyla kullanmaya devam edin.

Envanter kayıtlarınızı yalnızca Masterformat’a göre değil, şirketinize özel bir kategorizasyon şemasıyla da tutabilirsiniz.

Şirketinizde kullandığınız kategorizasyon şemasını e-baq’a entegre edebilir, böylece envanterlerini kolayca kendi formatınıza göre kategorize edebilirsiniz.

Şirket Kategorizasyonu

Envanterinizin marka ve model bilgilerini e-baq’a ekleyin.

Tesisinizde bulunan ekipman ve alt ekipmanların marka ve modellerini uygulama üzerinden tanımlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz marka-model ağacıyla sonrasında yapacağınız envanter girişlerinde ekipman ve alt ekipmanların marka- model seçimlerini hızlıca yapabilirsiniz.

Envanterleriniz için dilediğiniz zaman yeni marka-model girişi yapabilirsiniz.

Marka-Model Yönetimi

Envanterinizi e-baq üzerinden takip edin, envanter özelinde performans analizi yapın.

e-baq ile ekipmanlarınızın devrede kalma ve arızaya düşme süreleri takip edilir, bu sayede ekipmanlarınız için performans değerlendirmesi yapabilirsiniz.

Tüm iş süreçleri e-baq üzerinde veri olarak depolanır böylece verilerin doğru yorumlanması ile süreç iyileştirmeleri mümkün hale gelir.

Envanterinize ait raporlar istediğiniz an uygulama üzerinden sizinle hızlıca paylaşılır!

İhtiyaç duyduğunuz altyapıyı oluşturduktan sonra ekipmanların uzaktan izlenmesi de mümkün!

Performans Takibi

TAKIM YÖNETİMİ

Çalışanlarınızı ekleyip
bakım takımları oluşturun.

Bakım takımlarınızı oluşturun, takım kaptanı atayın ve takımlarınızı envanteriniz için yetkilendirin.

Ortak göreve sahip çalışanlardan uygulama üzerinde tek bir takım oluşturabilirsiniz.

Takım özelinde kolayca toplu görev ataması yapabilirsiniz.

Takımlarınıza takım kaptanı atayarak takım kaptanınızı takım yönetimi için görevlendirebilirsiniz.

Çalışanlarda olduğu gibi takımların da görev ve sorumlulukları farklı olacağından dinamik yetki modeli takımlara yapılan görev atamalarında da büyük kolaylık sağlayacaktır.

Takım Oluşturma

Tesisinizdeki tüm personeli
kolayca e-baq’a dahil edebilirsiniz.

e-baq üzerinden gönderilen mail daveti ile uygulamaya kayıt olan her kullanıcının kendi hesabı olacaktır. Kullanıcıya özel mobil uygulama IOS ve Android marketlerden indirilebilir.
Çalışan Ekleme

Personeliniz bazı konularda doğrudan size, bazı konularda ise ara yetkiliye bağlı olabilir, bu organizasyonu
e-baq ile sağlamak çok kolay.

Her çalışanın kendi kullanıcı hesabı olacağından dahil ettiğiniz personeli görev tanımlarına göre yetkilendirebilirsiniz.

e-baq dinamik yetki sistemi sayesinde bir personeli aynı anda farklı aşamalarda görevlendirebilirsiniz.

Personelin sorumlulukları ve yetki alanları farklı olacağından her personel için ayrı ayrı yetkilendirme yapabilirsiniz.

Personel için tanımladığınız yetkileri dilediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Çalışan Yetkilendirme

İŞ EMRİ YÖNETİMİ

Bakım ve arıza özelinde
iş emri oluşturun.

e-baq sayesinde periyodik olarak tekrarlanacak işler için bir defa tekrarlayan iş emri açarak aynı işi tekrarlamaktan kurtulun!

Kontrol, test ve bakım formları genellikle belirli periyotlarla tekrar eder, periyodik formları iş emri olarak atayarak bu döngüyü tekrarlayan hale getirebilirsiniz.

Tekrarlayan iş emirleri için yetkili ve önceliklendirme değişiklikleri yapabilirsiniz.

Otomatik İş Emri

Arızaya bağlı veya anlık işler için manuel iş emri oluşturun.

Periyodik olarak tekrar etmeyecek ya da anlık ihtiyaçlardan doğan işler için çalışanlarınıza manuel iş emri atayabilirsiniz.

Oluşturacağınız iş emrine hedef tarih atayabilir, öncelik seçimi yaparak önem sırasını belirleyebilirsiniz.

Manuel İş Emri

Meydana gelebilecek arızalar için iş emri oluşturun.

Tesisinizde meydana gelen arızalar için arıza kaydı oluşturabilirsiniz.

Arızaya bağlı iş emri oluşturup, arıza için personel yetkilendirebilirsiniz.

Arızaya bağlı iş emirlerinin takibini kolayca yapabilirsiniz.

Arızaya Bağlı İş Emri

Şirket içi veya şirketler arası iş emri oluşturun.

İş emri modülünü yalnızca bakım yönetimi için değil, şirket içi görevlendirmeler için de kullanabilirsiniz.

Hizmet aldığınız şirketlere yönelik iş emirleri oluşturabilirsiniz.

Şirket Özelinde İş Emri

UZMAN YÖNETİMİ

Uzman Portalı ile
danışman ve teknik servis
bağlantılarınızı yönetin.

Uzman portalı ile dilediğiniz uzmana kolayca ulaşın!

İhtiyacınız olan uzmanlar tek çatı altında sizinle!

Uzman portalı üzerinden envanteriniz için ihtiyaç duyduğunuz teknik servis ya da danışmanları Masterformat kategorisine göre ya da uzman değerlendirmelerine göre seçebilirsiniz.

Uzmanları iş akışınıza ekleyebilirsiniz.

Uzman Portalı

Uzmanları bakım sürecinize davet edin.

Tesisiniz için uzman desteğine yönelik davet gönderebilirsiniz.

Uygulama üzerinden e-baq’ta yer alan uzmanlarla mesajlaşabilirsiniz.

Anlaştığınız uzmanlardan işletmeniz için destek alabilirsiniz.

Davet Gönderme

Bakımlarınızı uzman kontrolüne gönderin.

Destek aldığınız teknik servis ya da danışmanları, uzmanlıkları doğrultusunda dinamik yetki modeline dahil edebilir, envanterleriniz üzerinde yetkilendirebilirsiniz.

Uzmanları iş emirlerinize dahil ederek, tesisinizde çalışanlar tarafından doldurulan formlar için yorum ve değerlendirmelerini alabilirsiniz.

Hizmet aldığınız uzmanlara da tesisinizdeki çalışanlara iş emri atama yetkisi vererek uzmanlar tarafından hazırlanan kontrol, test ve bakım formlarını tesisinizde kullanabilirsiniz.

Uzman Yetkilendirme

Hizmet aldığınız uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın.

Doğru uzmana ulaşabilmek için uzmanların performans değerlendirmesini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Uzman portalı üzerinden ihtiyacınız olan konuda hizmet veren teknik servis ya da danışmanlardan daha önce hizmet alan tesis sahipleri tarafından yapılmış değerlendirme ve yorumlara ulaşabilirsiniz.

Değerlendirmeler doğrultusunda ihtiyacınıza uygun uzman ile iletişime geçebilirsiniz.

e-baq uzmanlarından aldığınız hizmet ile ilgili puan vererek e-baq uzmanlarının performanslarını belirlemede katkı sağlayabilirsiniz.

Uzman Değerlendirme

VERİ YÖNETİMİ

İşletmenizin bakım yönetimindeki
verimliliğini veri yönetimi ile artırın.

Periyodik kontrol, test ve bakım süreçlerinin en önemli adımı olan raporlama e-baq yazılımıyla çok kolay.

e-baq, veri analizini doğru şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Tüm iş süreçleri e-baq üzerinde veri olarak depolanır.

Geçmiş verilere kolayca ulaşabilir ve yapılan analizler sonucunda bakım süreçlerinin geliştirilmesinde kullanılacak iyileştirmeler için hızlı aksiyonlar alabilirsiniz.

Uygulama üzerinde toplanan verileri işletmenizin sürekliliğinin sağlanması için kullanabilirsiniz.

Tüm iş süreçleri için raporlama işlemlerini e-baq tarafından hazırlanan rapor formatları ile yazılım üzerinden kolayca yapabilir, işletmenize özel rapor formatları hazırlayabilirsiniz.

Bakım Raporları

Çalışanlarınızın iş yükünü takip edin.

Sistem üzerinden atadığınız iş emirlerini rahatlıkla görebilir ve devam eden süreçleri takip edebilirsiniz.

Uygulama üzerinden çalışanlarınızın performans değerlendirmeleri hakkında istediğiniz formatta rapor çekebilirsiniz.

İş emri atadığınız çalışanlarınızın performans değerlendirmelerini veriye bağlı yapabilir ve iş dağılımı planlamasını yaparken de bu veriden yararlanabilirsiniz.

Çalışan Performansı

Tesis personeline atanan manuel ya da tekrarlayan iş emirlerinin tamamlanma sürecini yakından takip edin!

İş emri tamamlanma istatistiklerini kullanarak sürecin verimliliğine dair analizler yapabilirsiniz.

İş emirlerinizin tamamlanma sürelerini takip ederek personelinize iş emri atarken doğru bir görev dağılımı elde edebilirsiniz.

İş Emri Tamamlanma İstatistikleri

QR KOD YÖNETİMİ

QR Kod sistemi ile
verilerinize hızlı ve hatasız ulaşın.

Envanterinizi yazılıma yüklerken otomatik oluşturulan QR kodu bakım sürecinizde kullanın.

Tesisinizdeki her ekipman veya alt ekipmana e-baq tarafından otomatik olarak QR kod atanacaktır.

Ekipman veya alt ekipmanlarla ilgili verilere QR kodu okutarak hızlıca ulaşabilir ve süreç içinde yeni veri girişi yapabilirsiniz.

QR kod ile ekipmana ait bilgilere ve iş emirlerine anında ulaşabilir, ekipman ve alt ekipmanlar için arıza kaydı oluşturabilirsiniz.

Envanter Özelinde QR Kod

Envanter özelinde oluşturulan QR kodları mobil uygulama üzerinden okutun.

Cep telefonu ya da tabletinize indireceğiniz mobil uygulama ile envanterlerinizin bilgilerine çok kolay ulaşabilirsiniz.

Bir envanterin QR kodunu okutmak envantere ait güncel bilgilere, ilgili envanterin iş emirlerine, arıza kayıtlarına ve geçmiş formlarına ulaşmanızı sağlar.

QR kod okutarak eriştiğiniz envanter sayfasından iş emri atayabilir, arıza kaydı oluşturabilir ya da envanter için sisteme dosya yükleyebilirsiniz.

Mobil Uygulama ile QR Kod Okuma

e-baq ile dijital dönüşümü hemen başlatın!

ebaq dijital dönüşümü